Dr. habil. Emri Zsuzsanna

tanszékvezető főiskolai tanár

Kapcsolat

Eszterházy Károly Egyetem

Biológiai Intézet

Eger, Leányka út 6-8

3300

E-mail.: emri.zsuzsanna@uni-eszterhazy.hu,

emri.zsuzsa@gmail.com

 

 

Sejt- és fejlődésbiológia előadás

zh kérdések 2016-2017-es tanév

2017-2018 vizsgák

Dec. 1. 9.00-től d323-as terem

Dec. 9. 9.00-től d323-as terem

Dec. 22. 9.00-től d323-as terem

Jan. 2. 9.00-től d323-as terem

Jan. 19. 9.00-től d323-as terem

Jan. 26. 9.00-től d323-as terem

Sejt- és fejlődésbiológia előadások

 

segédanyag:

http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/Sejtbiologia/book.pdf

1-5 előadás tesztkérdések

 

1. Milyen anyagokból állnak a biológiai membránok?
2. Milyen reakciók és hol játszódnak le a mitokondriumokban?
3. Mi jellemző a telítetlen zsírsavláncú lipidekre?
4. Milyen hatással vannak a membránok tulajdonságaira a telítetlen oldalláncú zsírsavak?
5. Mely anyagok/hatások csökkentik a membrán fluiditását?
6. Mi az eukarióta DNS szerveződésének alapegysége?
7. Mely anyagok vesznek részt a DNS felépítésében?
8. Mely anyagok fordulnak elő biológiai membránokban?
9. Milyen mozgások fordulnak elő biológiai membránokban?
10. Diploid emberi sejt kromoszómakészletét mi alkotja?
11. Az evolúció során hogyan alakultak ki a kloroplasztiszok?
12. Milyen élőlényekre jellemzőek a lizoszómák?
13. Mi a lizoszómák funkciója?
14. Mi a Golgi készülék feladata?
15. Hogyan épül fel a Golgi készülék?
16. Mi jellemző a mitokondriumok felépítésére?
17. Milyen reakciók és hol játszódnak le a mitokondriumokban?
18. Hol történik RNS szintézis eukariótákban?
19. Hol történik fehérje szintézis eukariótákban?
20. Melyik anyag nem fordul elő a sejtmaghártyában?
21. Mi jellemző a sejtmaghártyára felépítésére?
22. A DNS állomány mely része az eukromatin?
23. A DNS állomány mely része az heterokromatin?
24. Mely sejtalkotórészekben találunk fehérjét?
25. Mely tulajdonságokkal jellemezhetők a prokarióták?
26. Mi jellemző a peroxiszómák felépítésére enzimjeire?
27. Mely tulajdonsággal jellemezhető a kloroplasztisz?
28. Mi jellemző az endoplazmatikus retikulum felépítésére?
29. Mi az endoplazmatikus retikulum funkciója?
30. Melyek a lizoszómális funkciók?

31. Miből épülnek fel a membrán raftok?

32. Mi a proteoszómák feladata?

33. Melyek a sejtváz részei, miből épülnek fel?

34. Melyek a sejtvázhoz kapcsolódó motorfehérjék?

35. Melyek a lizoszómális rendszer részei?

 

előadások:

Letölthető dokumentum

6-10 előadás Tesztkérdések (számítógépes)

1. Melyek az alapvető sejtalkotók?

2. Mely sejtalkotók hiányoznak a vörösvértestből?
3. Mely sejtalkotó hiányzik a spermiumból?
4. Mire utal a sejtalkotók megléte, mennyisége az egyes szöveti sejtekben?
5. Miért térhet el az egyes sejtalkotók előfordulása, aránya a különböző szöveti sejtekben?
6. Melyek a mitózis szakaszai?
7. Melyek a meiózis szakaszai?
8. Melyek a mitózis legfontosabb eseményei?
9. Melyek a meiózis legfontosabb eseményei?
10. Miben különbözik a meiózis és a mitózis?
11. Mi jellemző a sejtciklus egyes szakaszaira?
12. Mi jellemző a sejtciklus ellenőrzési pontjaira?
13. Melyek a nekrózis jellemzői?
14. Melyek az apoptózis jellemzői?
15. Mi a teloméra elmélet lényege?
16. Mi jellemző a telomeráz enzimre?
17. Mi a különbség a jó- és rosszindulatú daganat között?
18. Melyek a rosszindulatú daganatok rákos sejtjeinek jellemzői?
19. Mi jellemző a connexin fehérjékre?
20. Melyek a gap junction segítségével megvalósuló működések?
21. Mi jellemző a közvetlen kommunikációra?
22. Mi jellemző a közvetett kommunikációra?
23. Mi a különbség az ioncsatorna és a metabotróp receptorok között?"
24. Mi jellemző a szinapszis felépítésére?
25. Melyek az akciós potenciál jellemzői?
26. Mely anyagok lehetnek másodlagos hírvivők?
27. Mi az amplifikálás lényege?
28. Mi a komplexálás lényege?
29. Hol raktározódik a Ca2+ és milyen hatásokra növekedhet az intracelluláris Ca2+ koncentráció?
30. Melyek a szignáltranszdukciós útvonalak közös jellemzői?

 

minta zh:

A zh feladat típusok bemutatása. A válasszon mezőnél igen - nem válaszokból lehet majd választani.

zh végén a "Végeztem, kérem az űrlap kiértékelését" gomb mutatja meg az eredményt. Addig lehet javítani a válaszokat, amíg erre a gombra rá nem kattintott.

Letölthető dokumentum

Esszé kérdések

Kommunikáció
1. Sejten belüli és sejtek közötti kommunikáció
2. Melyek a sejtek közötti kommunikáció típusai? Melyek a közvetett kommunikáció típusai és lépései?
3. Mi a különbség a connexin illetve a pannexin molekulákból kialakuló gap junction-ök között? Melyek a különböző csatornákon átjutó anyagok?
5. Ismertesse a Neuron felépítését és az egyes részek legfontosabb funkcióit! Milyen folyamatok játszódnak le egy szinapszisban? Hogyan és hol összegződnek a szinaptikus potenciálok, hogyan alakul ki a helyi potenciál-változásokból akciós potenciál?
Szignáltranszdukció
1. Mi a komplexálás lényege? Milyen típusai vannak? Mondjon 3 példát különböző komplexálási folyamatokra!
3. Miért alkalmas a Ca2+ intracelluláris másodlagos hírvivőnek? Hogyan alakul ki a citoplazmális Ca2+ szint növekedés? Mi a szerepe a Ca2+ hullámoknak?
4. Melyek az intracelluláris Ca2+ koncentráció növekedés jellemzői neuronokban?
Sejtosztódás, sejtdifferenciálódás:
1. Melyek a mitogén szignálok és mi a feladatuk? Mi a következménye annak, ha a sejt a sejtciklusban eljut a restrikciós pontig?
2. Hogyan történik a sejtosztódás szabályozása, mi történik az egyes ellenőrzési pontokon?
6. Melyek a G2 fázis eseményei? Mi az MPF és APC fehérjék szerepe a sejtosztódás szabályozásában?
8. Mit jelent egy sejt differenciálódása? Mely tényezők, anyagok szabályozzák a differenciációt?Milyen külső és belső faktorok regulálják a génexpressziót? Mi a sejtkapcsolatok szerepe a differenciációban?
9. Jellemezze a homeobox géneket! Milyen differenciálódási folyamatot szabályoznak a Hox gének?
10. Milyen differenciálódási folyamatot szabályoznak a Pax gének? Milyen szerepük van születés után? Mi a Pax6 gén szerepe a szem kialakításában és hogyan bizonyították ezt a szerepét?
12. Milyen szerepe van az organizációs centrumoknak a differenciációban?
Sejtpusztulás, öregedés rák
1. Milyen folyamatok, morfológiai változások jellemzőek a reverzibilis sejtkárosodásra? Mikor válik a sejtkárosodás irreverzibilissé?
2. Milyen sejtkárosító tényezők válthatnak ki nekrózist és milyen mechanizmusok vesznek részt a sejtelhalásban? Melyek a nekrózis ultrastrukturális jelei? Melyek a nekrotikus sejtpusztulás következményei?
3. Melyek az apoptózis morfológiai jellemzői és ultrastrukturális jelei? Melyek az apotózissal megvalósuló folyamatok?
5. Melyek a főbb különbségek a nekrózis és az apoptózis között?
6. Mi az örgedést magyarázó programelméletek lényege? Ismertessen egy öregedést magyarázó programelméletet!
7. Melyek a rákos sejtek jellemzői? Mitől függ, hogy egy mutáció túlél és elterjed?
8. Mi jellemző az onkogénekre? Melyek az onkogének típusai, hogyan vesznek részt az egyes típusok a rák kialakulásában?