Dr. habil. Emri Zsuzsanna

tanszékvezető főiskolai tanár

Kapcsolat

Eszterházy Károly Egyetem

Biológiai Intézet

Eger, Leányka út 6-8

3300

E-mail.: emri.zsuzsanna@uni-eszterhazy.hu,

emri.zsuzsa@gmail.com

 

 

Összehasonlító élettan II. előadások

Kérdések az elektronikus teszthez és témakörök az esszéhez.

Előadások:

Oszcilláció, pacemaker aktivitás: Letölthető dokumentum

Tanulás. memória: Letölthető dokumentum

Stressz, agresszió: Letölthető dokumentum

Függőség: Letölthető dokumentum

Magasabb idegrendszeri tevékenységek: Letölthető dokumentum

Alvás-ébrenlét: Letölthető dokumentum

Idegrendszeri betegségek biol alapjai: Letölthető dokumentum

Látás, szaglás: Letölthető dokumentum

Hallás:Letölthető dokumentum

Nappali és levelező összehasonlító élettan2 Zh kérdések:

Esszé kérdések

témák: vastag betűs címek

altémák: számozott dőlt betűs címek

kérdések: A, B stb jelölt alpontok

 

Mindenki két témából 1-1 altémát fog kapni/húzni és azon belül választ egy kérdést.

Online vizsgához minden témából, minden altémához egy kérdés vázlatát kell feltölteni.

Összesen: 16db

 

Oszcilláció, pacemaker aktivitások
1. oszcillációk, aktivitások
A:Szív akciós potenciáljait kialakító ionáramok jellemzése, a lassú és gyors akciós potenciál kialakulása, ionáramai
B: A szívizomösszehúzódás kialakulása. Ca2+ szerepe az izomösszehúzódás kialakításában. gyors
C: A talamikus delta aktivitás sejtszintű alapjai. A delta aktivitást kialakító ionáramok. A T-típusú Ca2+ áram jellemzése. Tónikus kisülési mód. Kisüléssorozatok kialakulása
D: A hippocampális théta aktivitás kialakulása és jelentősége. A gamma aktivitás serkentés-gátlás modellje.


Tanulás, memória
1. Limbikus rendszer
A Limbikus területek
B Hippocampus és a neocortex felépítése: piramissejtek interneuronok elhelyezkedése.
2. LTP kialakulásának folyamata
A Glutaminsav receptor típusok, szerepük az LTP kialakulásába
B Szinapszis alapállapota, LTP korai fázisa, LTP késői fázisa.
C Hippocampális LTP mechanizmusa
3. Memória
A Memória osztályozása szakaszai, időtartam és tartalom alapján, kódolás, bevésés, tárolás előhívás mechanizmusai.
B Rövid és hosszútávú memória jellemzése.
C Explicit és implicit memória: tartalma, anatómiai lokalizációja.


Függőség
1. Függőség kialakulásának sejtszintű folyamata
A Jutalmazókör felépítése, legfontosabb pályái
B Drogok akut hatásai, krónikus hatásai
2 Addikció, kényszerbetegség
A Addikció definíciója, különbség rekreációs droghasználattól és dependenciától.
B Addikció kialakulásának stádiumai. Megvonási tünetek
C Drogok osztályozása, droghatások összehasonlítása

 

Magasabb idegrendszeri működések
1. Asszociációs kéreg felépítése, működése,
A Kognitív funkciókhoz kapcsolódó EEG aktivitások
B Asszociációs és comissuralis pályák, asszociációs modulok, kéregterületek
2. Uni- és polimodális asszociációs területek szerveződése, funkciói
A Unimodális asszociációs területek szerveződése. Limbikus, parieto-temporális és frontális asszociációs területek jellemzése
B Agnóziák
C Split brain

Alvási ébrenléti ciklus
1. Alvás mechanizmusa
A Alvás szabályozása: idegi és homeosztatikus szabályozás. Agyi aktiváló rendszer.
B Talamusz szerepe az alvási aktivitás kialakításában
2. Alvási szakaszok jellemzése.
A Lassú hullámú alvás. EEG aktivitás, funkció.
B REM: EEG aktivitás, funkció

 

Agyi betegségek:
1. Idegrendszeri betegségek
A: Pszichiátriai és neurológiai betegségek: példák, különbség a két csoport között
B: Idegrendszeri betegségek biológiai alapjai: morfometriai eltérések, kommunikáció zavar, dendritikus architektúra szerepe
2. Egy betegség rövid jellemzése
A Down kór,
B ADHD,
C autizmus
D depresszió
E skizofrénia,
F Alzheimer kór
G epilepszia

 

Érzékelés:
1. Szaglás
A Szaglás receptorai és jellemzői.
B Szaglóhagyma felépítése jellemzői. Szaglási információ feldolgozásával foglalkozó agyterületek és ezek kapcsolatai.
C Szaginformáció központi idegrendszeri feldolgozása. Szaglórendszer plaszticitása: szagadaptáció
2. Látás, hallás
A Retina felépítése, CGL, V1 felépítése, kolumnái.
B Belsőfül felépítése. Hangmagasság és a hangforrás irányának kódolása, a primer hallókéreg.

 

Stressz, agresszió
1. Stressz
A locus coeruleus, szimpatikus idegrendszer aktiválódása és hatásai. Hipotalamusz, hipofízis, mellékvesekéreg tengely aktiválódása hatásai
B Krónikus stressz jellemzői
C Krónikus stressz hatása a különböző szervrendszerekre
2. Stressz és az idegrendszer, agresszó, félelem
A Rövid és hosszú távú kognitív hatások
B Agresszió biológiai alapjai: genetikai alapok, agresszió és a diéta, idegrendszeri sajátosságok, hormonok