Dr. habil. Emri Zsuzsanna

tanszékvezető főiskolai tanár

Kapcsolat

Eszterházy Károly Egyetem

Biológiai Intézet

Eger, Leányka út 6-8

3300

E-mail.: emri.zsuzsanna@uni-eszterhazy.hu,

emri.zsuzsa@gmail.com

 

 

Összehasonlító élettan II. előadások

Kérdések az elektronikus teszthez és témakörök az esszéhez.

Tematika:

 

Zh eredmények:

 

Előadások:

Idegi kommunikáció: Letölthető dokumentum

Oszcilláció, pacemaker aktivitás: Letölthető dokumentum

Tanulás. memória: Letölthető dokumentum

Stressz, agresszió:

Függőség: Letölthető dokumentum

Magasabb idegrendszeri tevékenységek: Letölthető dokumentum

Alvás-ébrenlét: Letölthető dokumentum

Idegrendszeri betegségek biol alapjai: Letölthető dokumentum

Látás: Letölthető dokumentum
Szaglás: Letölthető dokumentum

 

 

Nappali és levelező összehasonlító élettan2 Zh kérdések:

Esszé kérdések

Idegi kommunikáció

1. Ismertesse az akciós potenciál kialakulását!

 • Neuron morfológiája, morfotonikus hossz fogalma.
 • Membránreceptorok típusai: ioncsatorna-receptorok és G protein kapcsolt receptorok jellemzői
 • Helyi potenciálváltozás jellemzői, terjedése összegződése
 • Akciós potenciál jellemzői: akciós potenciál áramainak jellemzői.

2. Jellemezze az ioncsatorna-receptorokat és G protein kapcsolt receptorokat!

 • Serkentő és gátló ingerületátvivő anyagok
 • GABA-A receptor felépítésel.
 • GABA-B receptor felépítése.
 • Helyi potenciálváltozások: serkentő és gátló potenciálok.
 • NMDA receptor aktiválásának folyamata.
 • Komplexálási folyamatokra példa.
 • Ioncsatorna- és G-protein kapcsolt receptorok szerepe az akciós potenciál kialakulásában.

Pacemaker aktivitások

1. Szívműködés:

lassú akciós potenciál kialakulása: ionáramok jellemzése:  ionáram neve, töltést hordozó ion típusa, áram jellemzői: tranziens /persisztens, depolarizáló/hiperpolarizáló

gyors akciós potenciál kialakulása: ionáramok jellemzése

ionáramok hatása az izomműködésre

2. Talamikus aktivitás

delta aktivitás sejtszintű alapjai. Kialakító ionáramok jellemzése. Tónikus kisülési mód. Kisüléssorozatok kialakulása

 

Tanulás, memória

1. Sorolja fel a limbikus rendszer részeit, jellemezze az egyes területek felépítését. Ismertesse a tanulás elemi jelenségeit: habituáció, szenzitizáció. Hogyan alakulnak ki ezek a tengeri nyúlban. Milyen tanulási típusokat ismer?

 • Limbikus területek.
 • Három kérgi területek alpvető felépítése: piramissejtek interneuronok elhelyezkedése.
 • Tanulás alapvető formái: feltételes reflex, operáns tanulás, utánzásos tanulás, verbális tanulás.
 • Tanulás elemi jelenségei: habituáció, szenzitizáció
 • Tengeri nyúl neuronhálózata, habituáció, szenzitizáció és kondicionált reflex kialakulása

 

2. Ismertesse az LTP kialakulásának folyamatát! Mely típusú tanulási folyamatok alapját képezi az LTP?

 • Szinapszis felépítése, glutaminsav receptor típusok.
 • LTP fogalma. LTP mint az aszociatív tanulás alapja.
 • LTP-ben részt vevő receptorok szignalizációs útvonalak.
 • Szinapszis alapállapota, LTP korai fázisa, LTP késői fázisa.
 • Hippocampális LTP mechanizmusa

 

3. Melyek a memória osztályozás szempontjai? Jellemezze röviden az egyes szempontok elemeit!

 • Memória osztályozása szakaszai, időtartam és tartalom alapján.
 • Kódolás, bevésés, tárolás előhívás mechanismusai.
 • Rövid és hosszútávú memória jellemzése.
 • Felidézés
 • Explicit és implicit memória: tartalma, anatómiai lokalizációja.

Stressz:

1. Locus coeruleus, mellékvesevelő tengely aktivtálódása, adrenalin és noradrenalin hatásai:

 • amygdala szerepe
 • noradrenalin és adrenalin rövidtávú hatása a vegetatív szervekre
 • noradrenalin és adrenalin hosszútávú hatása a vegetatív szervekre
 • noradrenalin idegrendszeri hatásai
 • alarm reakció egészségkárosító következményei

2. Hipotalamusz-hipofízis-mellékvesekéreg tengely aktiválódása és szerepe a stresszválaszban.

amygdala szerepe

 • vazopresszin termelése stressz alatt és hatásai
 • kortizol rövidtávú hatásai
 • kortizol hosszútávú hatása
 • kortizol idegrendszeri hatása, krónikus stressz hatása a kognitív működésekre
 • megbírkózás, kimerülés fogalma

 

 Függőség

 1. Függőség kialakulásának sejtszintű folyamata

 • Jutalmazókör felépítése, legfontosabb pályái
 • Drogok akut hatásai
 • Drogok krónikus hatásai
 • Egyéb területek érintettsége

 

2 Addikció, kényszerbetegség

 • Addikció definíciója, különbség rekreációs droghasználattól és dependenciától.
 • Addikció kialakulásának stádiumai
 • Megvonási tünetek
 • Drogok osztályozása
 • Droghatások összehasonlítása

 

Magasabb idegrendszeri működések

1. Asszociációs kéreg felépítése, működése,

 • Neocortex felépítése, sejttípusai
 • Kognitív funkciókhoz kapcsolódó EEG aktivitások
 • Asszociációs és comissuralis pályák
 • Asszociációs modulok, kéregterületek

 

2. Uni- és polimodális asszociációs területek szerveződése, funkciói

 • Unimodális asszociációs területek szerveződése
 • Limbikus, parieto-temporális és frontális asszociációs területek jellemzése
 • Agnóziák
 • Split brain

 

3. Beszéd idegrendszeri szerveződése

 • Broca és Wernicke területek, fasciculus arcuatus funkciói
 • Afáziák
 • Beszéd kialakulásához kapcsolódó egyéb rendszerek: implementációs, közvetítő és konceptuális rendszer
 • Beszédfejlődés

 

Alvási ébrenléti ciklus

1. Hogyan értelmezzük az alvást? Milyen alváselméleteket ismer? Mi a talamusz szerepe az alvas alatti aktivitás kialakításában?

 • Alvás definiciója EEG alapján.
 • Aktív és passzív alváselméletek.
 • Alvás ökológiai hipotézise.
 • Alvás szabályozása: idegi és homeosztatikus szabályozás
 • Talamusz szerepe az alvási aktivitás kialakításában

 

2. Alvási szakaszok jellemzése. Ébresztőrendszer.

 • Lassú hullámú alvás. EEG aktivitás funkció.
 • REM: EEG aktivitás, funkció
 • Agyi aktiváló rendszer

 

Agyi betegségek:

1 csoport: Down kór, ADHD, autizmus depresszió

2. csoport: skizofrénia,  Alzheimer kór epilepszia

 

Mindkét csoportból 1 kiválasztása és jellemzése.

1. csoport: tünetek viselkedési jellemzők; külső jellemzők, egyéb szervi elváltozások; genetikai háttér; biológiai alapok.

2. csoportnál: strukturális változások is idegrendszer felépítésében, abnormális idegi aktivitás jellemzői megnyilvánulásai.

 

 

Érzékelés:

1. Szaglás

 • Szaglás receptorai és jellemzői.
 • Szaglóhagyma felépítése jellemzői
 • Szaglási információ feldolgozásávalfoglalkozó agyterületek és ezek kapcsolatai.
 • Szaginformáció központi idegrendszeri feldolgozása.
 • Szaglórendszer plaszticitása: sagadaptáció

 

2. Látás

 • Retina felépítése
 • Színlátás
 • CGL
 • V1 felépítése, alapvető funkciói.
 • V1 columnái.

3. Hallás

 • Belsőfül felépítése
 • Hangmagasság és a hangforrás irányának kódolása
 • CGM
 • A hallópálya és a hangingerek központi feldolgozása
 • A primer hallókéreg

Letölthető dokumentum

Letölthető dokumentum