Dr. habil. Emri Zsuzsanna

tanszékvezető főiskolai tanár

Kapcsolat

Eszterházy Károly Egyetem

Biológiai Intézet

Eger, Leányka út 6-8

3300

E-mail.: emri.zsuzsanna@uni-eszterhazy.hu,

emri.zsuzsa@gmail.com

 

 

Összehasonlító élettan II. előadások

Kérdések az elektronikus teszthez és témakörök az esszéhez.

Tematika:

Letölthető dokumentum

Zh eredmények

 

Zh1 teszt:

Letölthető dokumentum

Zh2 teszt:

Letölthető dokumentum

 

levelező zh (zh1+zh2 együtt)

Letölthető dokumentum

Előadások:

Hormonok: Letölthető dokumentum

Mozgatórendszer: Letölthető dokumentum

Tanulás. memória: Letölthető dokumentum

Függőség: Letölthető dokumentum

Magasabb idegrendszeri tevékenységek: Letölthető dokumentum

Alvás-ébrenlét: Letölthető dokumentum

Idegrendszeri betegségek biol alapjai: Letölthető dokumentum

Érzékelés: Letölthető dokumentum

Nappali és levelező összehasonlító élettan2 Zh kérdések:

Esszé kérdések

Hormonok

1. Ismertesse a hipotalamusz-hipofízis rendszer működését, az adenohipofízis hormonjait és hatásaikat. Milyen betegségek kapcsolódnak ezeknek a hormonoknak hiányához, túltermeléséhez?

 • Hipotalamusz hormonja: kissejtes és nagysejtes magok
 • Hipofízis első lebeny hormonjai és hatások a többi belsőelválasztású szervre
 • Növekedési hormon: termelődés, funkció, patológia
 • Első lebeny hormontermelésének szabályozása: releasing és inhibiting faktorok

 

2. Ismertesse a mellékvese hormonjait, azok legfontosabb funkcióit, a stessz-reakció kialakulását! Soroljon fel néhány betegséget amelyek a mellékvesekéreg hormonok hiányához vagy túltermeléséhez kapcsolódnak!

 • Mellékvesekéreg hormonjai és 1-1 mondat a funkciójukról.
 • Szteroid receptorok típusai
 • Glükokortikoidok szerepe a vércukorszint szabályozásban, immunfolyamatokban és a stresszreakcióban.
 • Glükortikoid termelés zavara: Cushing és Addison kór

 

3. Ismertesse a pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy hormonjait, azok funkcióit! Milyen betegségek alakulnak ki a pajzsmirigy alul- vagy túlműködésekor?

 • Anyagcserére ható hormonok termelése, hatásai.
 • Ca háztartásra ható hormonok hatásai termelés helye.
 • Golyva, basedow kór, gyermek és felnőttkori alulműködés tünetei
 • Ca háztartás zavarának megnyilvánulásai: tetánia, csontritkulás

 

Nemi működések

1. Ismertesse a férfi nemi működéseket!

 • Hipofízis nemi működésre ható hormonjai és fő funkciójuk
 • Here hormontermelése és ivarsejttermelése
 • Erekció Ejakuláció folyamata
 • Tesztoszteron hatásai: ivarmirigyben, többi hormonra, egyéb szervekre


2. Ismertesse a női nemi működéseket!

 • Hipofízis nemi működésre ható hormonjai és fő funkciójuk
 • Petesejt hormontermelése és ivarsejttermelése
 • Endometriális ciklus
 • Menstruációs ciklus alatti hormonszintek
 • Prolaktin hatásai és a tejtermelés, tejleadás szabályozása
 • Placenta hormonjai és funkciójuk


Mozgatórendszer

1. Ismertesse a mozgatórendszer szerveződését, a mozgás tanulás és a begyakorolt mozgások kialakításának folyamatát!

 • Mozgatórendszer részei, kapcsolataik. Tervhez, programhoz, és kivitelezéshez kapcsolódó területek.
 • Új és begyakorolt mozgások kialakításában résztvevő területek.
 • Primer motoros kéreg és premotoros kéreg funkciói
 • Bazális ganglionok összeköttetései funkciói.
 • Bazális ganglionok károsodása

 

2. Ismertesse a gerincvelői reflexeket! Melyek a kisagy részei, egyes részek funkciói?

 • Gerincvelő motoros egység.
 • Szomatomotoros működés proprioceptív ellenőrzése
 • Gerincvelői reflexív: nyújtási, flexor és testtartási reflex
 • Kisagy felépítése:  funkcionális részek, kisagyi modulok
 • Kisagy funkciói, kisagy károsodásának hatásai

 

Tanulás, memória

1. Sorolja fel a limbikus rendszer részeit, jellemezze az egyes területek felépítését. Ismertesse a tanulás elemi jelenségeit: habituáció, szenzitizáció. Hogyan alakulnak ki ezek a tengeri nyúlban. Milyen tanulási típusokat ismer?

 • Limbikus területek.
 • Három kérgi területek alpvető felépítése: piramissejtek interneuronok elhelyezkedése.
 • Tanulás alapvető formái: feltételes reflex, operáns tanulás, utánzásos tanulás, verbális tanulás.
 • Tanulás elemi jelenségei: habituáció, szenzitizáció
 • Tengeri nyúl neuronhálózata, habituáció, szenzitizáció és kondicionált reflex kialakulása

 

2. Ismertesse az LTP kialakulásának folyamatát! Mely típusú tanulási folyamatok alapját képezi az LTP?

 • Szinapszis felépítése, glutaminsav receptor típusok.
 • LTP fogalma. LTP mint az aszociatív tanulás alapja.
 • LTP-ben részt vevő receptorok szignalizációs útvonalak.
 • Szinapszis alapállapota, LTP korai fázisa, LTP késői fázisa.
 • Hippocampális LTP mechanizmusa

 

3. Melyek a memória osztályozás szempontjai? Jellemezze röviden az egyes szempontok elemeit!

 • Memória osztályozása szakaszai, időtartam és tartalom alapján.
 • Kódolás, bevésés, tárolás előhívás mechanismusai.
 • Rövid és hosszútávú memória jellemzése.
 • Felidézés
 • Explicit és implicit memória: tartalma, anatómiai lokalizációja.

 

 Függőség

 1. Függőség kialakulásának sejtszintű folyamata

 • Jutalmazókör felépítése, legfontosabb pályái
 • Drogok akut hatásai
 • Drogok krónikus hatásai
 • Egyéb területek érintettsége

 

2 Addikció, kényszerbetegség

 • Addikció definíciója, különbség rekreációs droghasználattól és dependenciától.
 • Addikció kialakulásának stádiumai
 • Megvonási tünetek
 • Drogok osztályozása
 • Droghatások összehasonlítása

 

Magasabb idegrendszeri működések

1. Asszociációs kéreg felépítése, működése,

 • Neocortex felépítése, sejttípusai
 • Kognitív funkciókhoz kapcsolódó EEG aktivitások
 • Asszociációs és comissuralis pályák
 • Asszociációs modulok, kéregterületek

 

2. Uni- és polimodális asszociációs területek szerveződése, funkciói

 • Unimodális asszociációs területek szerveződése
 • Limbikus, parieto-temporális és frontális asszociációs területek jellemzése
 • Agnóziák
 • Split brain

 

3. Beszéd idegrendszeri szerveződése

 • Broca és Wernicke területek, fasciculus arcuatus funkciói
 • Afáziák
 • Beszéd kialakulásához kapcsolódó egyéb rendszerek: implementációs, közvetítő és konceptuális rendszer
 • Beszédfejlődés

 

Alvási ébrenléti ciklus

1. Hogyan értelmezzük az alvást? Milyen alváselméleteket ismer? Mi a talamusz szerepe az alvas alatti aktivitás kialakításában?

 • Alvás definiciója EEG alapján.
 • Aktív és passzív alváselméletek.
 • Alvás ökológiai hipotézise.
 • Alvás szabályozása: idegi és homeosztatikus szabályozás
 • Talamusz szerepe az alvási aktivitás kialakításában

 

2. Alvási szakaszok jellemzése. Ébresztőrendszer.

 • Lassú hullámú alvás. EEG aktivitás funkció.
 • REM: EEG aktivitás, funkció
 • Agyi aktiváló rendszer

 

Agyi betegségek:

1 csoport: Down kór, ADHD, autizmus depresszió

2. csoport: skizofrénia,  Alzheimer kór epilepszia

 

Mindkét csoportból 1 kiválasztása és jellemzése.

1. csoport: tünetek viselkedési jellemzők; külső jellemzők, egyéb szervi elváltozások; genetikai háttér; biológiai alapok.

2. csoportnál: strukturális változások is idegrendszer felépítésében, abnormális idegi aktivitás jellemzői megnyilvánulásai.

 

 

Érzékelés:

1. Szaglás

 • Szaglás receptorai és jellemzői.
 • Szaglóhagyma felépítése jellemzői
 • Szaglási információ feldolgozásávalfoglalkozó agyterületek és ezek kapcsolatai.
 • Szaginformáció központi idegrendszeri feldolgozása.
 • Szaglórendszer plaszticitása: sagadaptáció

 

2. Látás

 • Retina felépítése
 • Színlátás
 • CGL
 • V1 felépítése, alapvető funkciói.
 • V1 columnái.