Dr. habil. Emri Zsuzsanna

tanszékvezető főiskolai tanár

Kapcsolat

Eszterházy Károly Egyetem

Biológiai Intézet

Eger, Leányka út 6-8

3300

E-mail.: emri.zsuzsanna@uni-eszterhazy.hu,

emri.zsuzsa@gmail.com

 

 

Sejtbiológia előadás

Nappali és levelező biológia BSc, osztatlan tanárszakos és levelező rövidciklusú újabb tanári szakra képesítést szerző hallgatóknak

Tematika:

Zh eredmény nappali tanárszak és BSc

 

Előadások:

1. Sejtalkotók, állati sejttípusok

Letölthető dokumentum

2. sejtfelszíni markerek

Letölthető dokumentum

3. Kommunikáció: közvetlen és közvetett kommunikáció

Letölthető dokumentum

4. Szignáltranszdukció jelátvitel általános jellemzői,  másodlagos hírvivők:  szabad gyökök és intracelluláris szabad Ca2+

5. Fontosabb szignáltranszdukciós útvonalak

Letölthető dokumentum

6. Sejtosztódás, sejtciklus

7. Differenciálódás

Letölthető dokumentum
8. Sejtpusztulás

9. Öregedés

Letölthető dokumentum
10. rák

Letölthető dokumentum

11. zh

 

Sejtbiológia írásbeli vizsga kérdései:

Sejttípusok, markerek:
1. Soroljon fel 5-féle sejtfelszíni markert. Jellemezze röviden az egyiket!
2. Mi a különbség az MHC-I és MHC-II között?
3. Mi a hasonlóság az MHC-I és MHC-II között?
4. Melyek az antigénfelismerő receptorok legfontosabb részei? Mi a funkciója az egyes részeknek?
5. Mi a különbség a B sejt és a T sejt antigénfelismerő receptora között?
6. Melyek a B limfociták típusai és legfontosabb funkciói?
7. Melyek a T limfociták típusai és legfontosabb funkciói?
8. Miben különbözik és hasonlít a petesejt és spermium felépítése?
9. Ismertesse a szem receptorsejtjeinek a felépítését!
10. Melyek a fehér és a barna zsírsejtek jellemzői (sejtalkotók, szövet érhálózata, energiatermelési folyamatok)?

Kommunikáció, szignáltranszdukció
1. Hogyan épül fel a gap junction? (Heteromer, homomer connexin egységek szerepe) Milyen anyagokat enged át?
2. Mi a különbség a connexinek, pannexinek és innexinek között?
3. Mely folyamatokban van a pannexineknek szerepe? Sorolja fel őket és röviden ismertesse az egyiket!
4. Hogyan alakulnak ki a hemicsatornák? Milyen folyamatokban van szerepük?
5. Mi az amplifikálás lényege?
6. Sorolja fel a komplexálási folyamatok típusait! Írjon két példát komplexálási folyamatra!
7. Melyek az intracelluláris Ca2+ koncentráció növekedés jellemzői neuronokban?
8. Melyek a szignáltranszdukciós útvonalak közös jellemzői?
9. Jellemezze a cAMP szignalizációs útvonalat!
10. Jellemezze a JAK/STAT szignáltranszdukciós útvonalat!
12. Milyen módjai vannak a szignalizáció szabályozásának?
13. Melyek a koffein hatásai! Milyen intracelluláris hatásai vannak, mely receptorokon hat?
14. Jellemezze az inzulin receptort! Milyen intracelluláris folyamatokat aktivál az inzulin?
15. Ismertesse a neuron részeit!

Sejtosztódás, differenciáció
1. Mi az a mitogén szignál? Mi a következménye annak, ha a sejt eljut a restrikciós pontba?
2. Melyek a G1-S átmenet legfontosabb lépései?
3. Mi a szerepe a ciklineknek és a ciklin függő kinázoknak a sejtciklusban?
4. Melyek a sejtciklus ellenőrzési pontjai és minek az ellenőrzése történik meg az egyes pontokban?
5. Mi a p53 fehérje szerepe?
6. Mire szolgál a jogosító faktor és mely fázisban fontos?
7. Melyek a G2 fázis eseményei?
8. Melyek a génexpressziót reguláló belső faktorok?
9. Melyek a homeobox gének jellemzői?
10. Melyek a korai diffrenciációban résztvevő géncsopotok? Mi a legfontosabb feladatuk?
11. Mi a Hox gének szerepe az egyedfejlődésben?
12. Mi a Pax gének szerepe az egyedfejlődésben?
13. Mi a szerepük az organizációs centrumoknak az egyedfejlődésben?
14. Ismertesse az őssejtek, progenitor sejtek és prekurzor sejtek differenciálódási potenciálja közötti különbségeket!
15. Definiálja a transzdifferenciációt! Ismertesse a transzdifferenciációt magyarázó fúziós és Chiaroscuro modellt!
16. Melyek a crossing overre ható tényezők? Hogyan befolyásolják a crossing over-t?
17. Melyek a korai embrionális fejlődést irányító legfontosabb géncsoportok? Mit szabályoznak?
18. Melyek a meiózis profázisának alszakaszai és azok legfontosabb eseményei?

Sejtpusztulás, öregedés, rák
1. Melyek a rákos sejtek sajátosságai?
2. Hogyan alakul ki a rák? Mitől függ, hogy egy mutációból lesz-e daganat?
3. Melyek egy rákos sejt morfológiai jellemzői?
4. Hogyan segítik elő a rák kialakulását az onkogének, tumorszuppresszor gének és stabilitásgének?
5. Milyen sejtciklus és differenciáció szabályozási elemek sérülnek rákos sejtekben?
6. Mi szükséges a metasztázis kialakításához?
7. Mi a különbség a reverzibilis és irreverzibilis sejtkárosodás között?
8. Mi a különbség a nekrózis és apoptózis között?
9. Melyek a nekrózis ultrastrukturális jellemzői?
10. Melyek az apoptózis ultrastruktúrális jellemzői?
11. Milyen hatások válthatnak ki apoptózist? Mely enzimek aktiválásával hatnak?
12. Ismertesse az öregedés teloméra elméletét!
13. Jellemezze az öregedést magyarázó programelméleteket! Miért alakul ki a Hutchinson–Gilford Progeria, és milyen tünetekkel jár a betegség?
14. Jellemezze az öregedést magyarázó hibaelméleteket! Ismertesse a szabadgyök VAGY keresztkötés VAGY melléktermék felhalmozódás elméletet!
15. Ismertesse az öregedés membránelméletét!
16. Melyek az akut és krónikus gyulladás közötti különbséget? (aktiválódó sejtek, mediátorok, hatás tumorra)
17. Melyek a biológiai öregedés fajtái? Jellemezze őket röviden!

 

Tesztek:

Letölthető dokumentum

Letölthető dokumentum

Letölthető dokumentum