Dr. habil. Emri Zsuzsanna

tanszékvezető főiskolai tanár

Kapcsolat

Eszterházy Károly Egyetem

Biológiai Intézet

Eger, Leányka út 6-8

3300

E-mail.: emri.zsuzsanna@uni-eszterhazy.hu,

emri.zsuzsa@gmail.com

 

Sejtbiológia előadás

Nappali és levelező biológia BSc, osztatlan tanárszakos és rövidciklusú tanárképzésben résztvevő hallgatóknak

Tematika:

Letölthető dokumentum

 

Előadások:

Állati sejttípusok

Letölthető dokumentum

Egysejtűek:

Letölthető dokumentum

Szignáltranszdukció

Letölthető dokumentum

Kommunikáció:

Letölthető dokumentum

sejtosztódás, differenciálódás

Letölthető dokumentum

sejtpusztulás, öregedés

Letölthető dokumentum

rák

Letölthető dokumentum

sejtfelszíni markerek

Letölthető dokumentum

 

Sejtbiológia vizsga

 

Zh1: 1-4 előadás kérdések

Sejtalkotók:

1. Milyen reakciók és hol játszódnak le a mitokondriumokban?

2. Milyen reakciók és hol játszódnak le a kloroplasztiszban?
3. Az evolúció során hogyan alakultak ki a kloroplasztiszok?
4. Az evolúció során hogyan alakultak ki a mitokondriumok?
5. Mi a Golgi készülék feladata?
6. Mi az endoplazmatikus retikulum feladata?

7. Mi a lizoszómák feladata?

8. Mi a peroxiszómák feladata?

9. Hol történik RNS szintézis eukariótákban?
10. Hol történik fehérje szintézis eukariótákban?
11. Mi jellemzi a prokarióta sejtet?

12. Mi jellemzi az eukarióta sejtet?

13. Melyek az alapvető különbségek állati és növényi sejtek között?

Állati sejtek:

1. Melyek az alapvető sejtalkotók?

2. Mire utal a sejtalkotók megléte, mennyisége az egyes szöveti sejtekben?
3. Miért térhet el az egyes sejtalkotók előfordulása, aránya a különböző szöveti sejtekben?

4. Vörösvértest felépítése

5. Szemlencse felépítése

6. Ivarsejtek felépítése

7. Májsejt felépítése

8. Zsírsejt felépítése

9. Neuron sejtalkotói

10. Szinapszisok felépítése

11. Neuromuszkuláris szinapszis felépítése

12. Granulociták felépítése

13. Csapok és pálcikák felépítése

14. Schwan sejt felépítése és előfordulása a szervezetben

Egysejtűek:

1. Állati egyysejtűek általános felépítése

2. Külső vázképződmények

3. Anyagfelvétel, -leadás módjai

4. Lüktetőűröcske működése

5. Igerlékenység

6. Ivaros szaporodás

7. Ivartalan szaporodás

 

Zh2: 6-11 előadás kérdések

1. Melyek a mitózis szakaszai, legfontosabb eseményei?
2. Melyek a meiózis szakaszai, legfontosabb eseményei?
3. Miben különbözik a meiózis és a mitózis?
4. Sejtciklus szakaszai
5. Sejtciklus ellenőrzési pontjai

6. Mitogén szignálok

7. Mi a következménye annak, ha a sejt a sejtciklusban eljut a restrikciós pontig?

6. CiklinD szerepe

7. p53 szerepe

8. Jogosító faktor szerepe

9. Mit jelent egy sejt differenciálódása?

10. Mely tényezők, anyagok szabályozzák a differenciációt?

11. Mi a sejtkapcsolatok szerepe a differenciációban?
12. Jellemezze a homeobox géneket!

13. Milyen differenciálódási folyamatot szabályoznak a Hox gének?
14. Milyen differenciálódási folyamatot szabályoznak a Pax gének?

15. Mi a Pax gének szerepe születés után?

16. Mi a Pax6 gén szerepe a szem kialakításában és hogyan bizonyították ezt a szerepét?
17. Milyen szerepe van az organizációs centrumoknak a differenciációban?

18. Milyen folyamatok, morfológiai változások jellemzőek a reverzibilis sejtkárosodásra?

19. Mikor válik a sejtkárosodás irreverzibilissé?

20. Nekrózis jellemzői
21. Apoptózis jellemzői

22. Nekrózis és apoptózis közötti különbségek

23. Öregedést magyarázó legfontosabb elméletek.

24. Mi a teloméra elmélet lényege?
25. Mi jellemző a telomeráz enzimre?

26. Onkogének, stabilitásgének és tumorszupresszor gének szerepe a rák kialakulásában

27. Rák kialakulása

28. Mi a különbség a jó- és rosszindulatú daganat között?
29. Melyek a rosszindulatú daganatok rákos sejtjeinek jellemzői?
30. Gap junction felépítése
31. Melyek a gap junction segítségével megvalósuló működések?
32. Connexinek, pannexinek és innexinek összehasonlítása
33. Mi jellemző a közvetett kommunikációra?

34. Melyek a közvetett kommunikáció típusai, jellemzői?
35. Mi a különbség az ioncsatorna és a metabotróp receptorok között?"
36. Neuron részei és az egyes részek szerepe

37. Akciós potenciál kialakulása, jellemzői

38. Hogyan és hol összegződnek a szinaptikus potenciálok, hogyan alakul ki a helyi potenciál-változásokból akciós potenciál?

39. Mely anyagok lehetnek másodlagos hírvivők?
40. Mi az amplifikálás lényege?

41. Mi a komplexálás lényege?

42. Komplexálás típusai (2 típus példával)

43. Miért alkalmas a Ca2+ intracelluláris másodlagos hírvivőnek?

44. Hol raktározódik a Ca2+ és milyen hatásokra növekedhet az intracelluláris Ca2+ koncentráció?

45. Melyek az intracelluláris Ca2+ koncentráció növekedés jellemzői neuronokban?
46. Melyek a szignáltranszdukciós útvonalak közös jellemzői?

47. Két szignáltranszdukciós útvonal rövid jellemzése.

48. T sejtek funkciói

49. T sejt receptor felépítése

50. B sejtek funkciói

51. B sejt receptor funkciói

52. CD markerek típusai

53. MHC-1 és MHC-2 felépítése, funkciója

54. Antigénfelismerő receptorok feladata, részei, típusai

Teszt: