Dr. habil. Emri Zsuzsanna

tanszékvezető főiskolai tanár

Kapcsolat

Eszterházy Károly Egyetem

Biológiai Intézet

Eger, Leányka út 6-8

3300

E-mail.: emri.zsuzsanna@uni-eszterhazy.hu,

emri.zsuzsa@gmail.com

 

 

Sejtbiológia előadás

Nappali és levelező biológia BSc, osztatlan tanárszakos és levelező rövidciklusú újabb tanári szakra képesítést szerző hallgatóknak

Tematika:

Zh eredmény nappali tanárszak és BSc

 

Előadások:

1. Sejtalkotók, állati sejttípusok

Letölthető dokumentum

2. sejtfelszíni markerek

Letölthető dokumentum

3. Kommunikáció: közvetlen és közvetett kommunikáció

Letölthető dokumentum

4. Szignáltranszdukció jelátvitel általános jellemzői,  másodlagos hírvivők:  szabad gyökök és intracelluláris szabad Ca2+

5. Fontosabb szignáltranszdukciós útvonalak

Letölthető dokumentum

6. Sejtosztódás, sejtciklus

7. Differenciálódás

Letölthető dokumentum
8. Sejtpusztulás

9. Öregedés

Letölthető dokumentum
10. rák

Letölthető dokumentum

11. zh

 

Sejtbiológia írásbeli vizsga kérdései:

Villámkérdések:

1-2 mondatos gyors válasszal készüljenek ezekre a kérdésekre

 1. Mely sejtalkotók hiányoznak a vörösvértestből és miért vesztette el ezeket a sejtalkotókat a vörösvértest?
 2. Melyek a spermium sejtek legfontosabb jellemzői?
 3. Melyek a petesejt jellemzői? (zona pellucida szerepe, anyai hatás)
 4. Mi a különbség a fehér és barnazsírsejtek között?
 5. Melyek a CAM markerek jellemzői?
 6. Ismertesse az immunoglobulinok szerkezetét!
 7. Milyen immunoglobulin izotípusokat ismer?
 8. Mi a különbség a connexinek és innexinek között?
 9. Melyek a pannexinek jellemzői?
 10. Melyek a közvetett kommunikáció lépései?
 11. Mi az amplifikálás lényege?
 12. Melyek a MAP kináz kaszkád útvonal legfontosabb jellemzői?
 13. Milyen módjai vannak a szignalizáció szabályozásának?
 14. Melyek a sejtciklus fázisai? Melyek az egyes fázisok legfontosabb jellemzői?
 15. Milyen anyagok szolgálnak a sejtciklus motorjaként? Mely jellemzőire hatnak a sejtciklusnak?
 16. Milyen hatások szabályozzák egy sejt differenciációját?
 17. Mire szolgál a jogosító faktor és mely fázisban fontos?
 18. Mi a következménye annak, ha a sejt eljut a restrikciós pontba?
 19. Melyek az össejtek legfontosabb jellemzői?
 20. Mik azok az organizációs centrumok?
 21. Melyek a meiózis profázisának alszakaszai?
 22. Hogyan segítik elő a rák kialakulását az onkogének, tumorszuppresszor gének és stabilitásgének?
 23. Mi a metasztázis, milyen tulajdonságú sejtek tudják kialakítani?
 24. Milyen  csoportokba osztjuk az öregedés elméleteket? Melyek az egyes csoportok főbb, általános jellemzői?
 25. Miért alkalmas a Ca2+ másodlagos hírvivőnek?

 

Fő kérdések:

Részletes válasszal készüljenek ezekre a kérdésekre

 1. Mi a különbség és a hasonlóság az MHC-I és MHC-II között? Melyek az MHC fehérjék feladatai?
 2. Jellemezze a T és a B limfociákat (antigén receptor, típusok, funkciók)!
 3. Milyen különbségek, specializáció fordul elő a soksejtűek különböző szöveteiben?
 4. Hogyan épül fel a gap junction? (Heteromer, homomer connexin egységek szerepe) Milyen anyagokat enged át?
 5. Sorolja fel a komplexálási folyamatok típusait és egy-egy példával szemléltesse megvalósulását szervezetünkben.
 6. Ismertesse a neuron felépítését és a neuronális kommunikáció kialakulását, sajátosságait.
 7. Ismertesse az intracelluláris Ca2+ szint emelkedés mechanizmusát! Melyek az intracelluláris Ca2+ koncentráció növekedés jellemzői neuronokban?
 8. Hogyan keletkeznek szabad gyökök egy sejtben? Milyen szignalizációs folyamatok kapcsolódnak hozzájuk? Miért probléma a túlzott mértékű szabad gyök keletkezés?
 9. Mi az a mitogén szignál? Milyen szerepe van a sejtciklus szabályozásában és a differenciációban?
 10. Melyek a sejtciklus ellenőrzési pontjai? Mi történik az egyes ellenőrzéseknél? Mi a p53 fehérje szerepe?
 11. Jellemezze a Hox és Pax géneket! (homeobox gének jellemzői, Hox és Pax gének által befolyásolt folyamatok)
 12. Mi a szerepe a crossing overnek a sejtosztódás során? Milyen tényezők hatnak a folyamatra?
 13. Mit jelent a differenciálódás a sejt genetikai állománya és potenciálja szempontjából? Milyen hatások szabályozzák?
 14. Jellemezze az öregedést magyarázó programelméleteket! Miért alakul ki a Hutchinson–Gilford Progeria, és milyen tünetekkel jár a betegség?
 15. Mi a különbség a nekrózis és apoptózis között?
 16. Melyek az apoptózis ultrastruktúrális jellemzői? Milyen hatások válthatnak ki apoptózist? Mely enzimek aktiválásával hatnak?
 17. Melyek a nekrózis jellemzői és következményei?
 18. Ismertesse a rák kialakulását!

 

 

 

 

 

Tesztek:

Letölthető dokumentum

Letölthető dokumentum

Letölthető dokumentum