Dr. habil. Emri Zsuzsanna

tanszékvezető főiskolai tanár

Kapcsolat

Eszterházy Károly Egyetem

Biológiai Intézet

Eger, Leányka út 6-8

3300

E-mail.: emri.zsuzsanna@uni-eszterhazy.hu,

emri.zsuzsa@gmail.com

 

 

Sejtbiológia előadás

Nappali és levelező biológia BSc, osztatlan tanárszakos és levelező rövidciklusú újabb tanári szakra képesítést szerző hallgatóknak

Tematika:

Zh eredmény nappali tanárszak és BSc

 

Előadások:

1. Sejtalkotók, állati sejttípusok

Letölthető dokumentum

2. sejtfelszíni markerek

Letölthető dokumentum

3. Egysejtűek felépítése és rendszerezése

 

4. Kommunikáció: közvetlen és közvetett kommunikáció

Letölthető dokumentum

5. Szignáltranszdukció jelátvitel általános jellemzői,  másodlagos hírvivők:  szabad gyökök és intracelluláris szabad Ca2+

6. Fontosabb szignáltranszdukciós útvonalak

Letölthető dokumentum

7. Sejtosztódás, sejtciklus

8. Differenciálódás

Letölthető dokumentum
9. Sejtpusztulás

10. Öregedés

Letölthető dokumentum
11. rák

Letölthető dokumentum

12. Gyakorlás

 

Sejtbiológia írásbeli vizsga esszé jellegű kérdései:

részletes, legalább 5 mondatos válasz szükséges

 

1. Mit árul el egy eukarióta sejtről sejtalkotóinak megléte, mennyisége?
Írjon példát arra, hogy egy sejttípusból mi miatt és mely sejtalkotók tűntek el,
illetve arra, amikor a sejt működése szempontjából fontos sejtalkotókból különösen sok van, és arra, hogy egy sejttípusban milyen funkciót szolgáló speciális sejtalkotók alakultak ki.
2. Hasonlítsa össze a petesejtet és a spermiumot! (Méret, sejtalkotók megléte, mennyisége, speciális sejtalkotók, anyagok jelenléte, ezek hatása a megtermékenyítésre)
3. Ismertesse az immunoglobulinok szerkezetét, típusait!
4. Mi a különbség és a hasonlóság az MHC-I és MHC-II között? Melyek az MHC fehérjék feladatai?
5. Jellemezze a T és a B limfociákat (antigén receptor, típusok, funkciók)!
6. Mi a különbség a connexinek és innexinek és pannexinek között? (rokonság, homológia, hol található, felépítés, funkció)
7. Hogyan épül fel a gap junction? (Heteromer, homomer connexin egységek szerepe) Milyen anyagokat enged át?
8. Ismertesse a neuron felépítését és elektromos jeleit, a neuronális kommunikáció sajátosságait.
9. Ismertesse a sejtfelszíni receptorok típusait. Mindegyik típusra írjon egy példát is.
10. Mi az amplifikálás lényege? Hogyan valósul meg az amplifikálás a MAP kináz kaszkád útvonalban?
11. Sorolja fel a komplexálási folyamatok típusait és egy-egy példával szemléltesse megvalósulását szervezetünkben.
12. Milyen módjai vannak a szignalizáció szabályozásának? (receptorok, enzimek szintje, koffein)
13. Melyek a sejtciklus fázisai? Melyek az egyes fázisok legfontosabb jellemzői? Milyen ellenőrzési pontok vannak és mire szolgálnak?
14. Mi a p53 fehérje szerepe? Milyen folyamatokhoz kapcsolódik?
15. Jellemezze a Hox és Pax géneket! (homeobox gének jellemzői, Hox és Pax gének által befolyásolt folyamatok)
16. Mi történik a sejt DNS állományával differenciálódás során? Mik azok az organizációs centrumok? Milyen szerepük van a differenciálódási folyamatban?
17. Melyek a meiózis profázisának alszakaszai és azok főbb folyamatai? Mikor zajlik a crossing over? Mely tényezők befolyásolják a crossing over-t és hogyan
18. Hogyan segítik elő a rák kialakulását az onkogének, tumorszuppresszor gének és stabilitásgének?
19. Mi a metasztázis, milyen tulajdonságú sejtek tudják kialakítani?
20. Milyen  csoportokba osztjuk az öregedés elméleteket? Melyek az egyes csoportok főbb, jellemzői? Ismertessen minden csoportból egy elméletet röviden
21. Miért alkalmas a Ca2+ másodlagos hírvivőnek? Hogyan alakul ki az intracelluláris Ca2+ koncentráció megváltozása?
22. Hasonlítsa össze a nekrózist és az apoptózist!
23. Melyek a nekrózis jellemzői és következményei?

 

Vizsga: jelenléti 323-as teremben

teszt (amilyenek a gyakorló tesztek)

3 esszé kérdés